Útreikningar á næringargildi og samantekt á innihaldslýsingu

Samkvæmt reglugerð 1294/2014 (ESB 1169/2011)

             
Afurð         Þyngd tilbúinnar vöru    (g)  
Framleiðandi          
Dags.      
         
Minnisatriði notanda sem verða ekki hluti af lokaskýrslu:
Hráefni uppskriftar og efnasamsetning
Magn dálkurinn sýnir magn hráefnis í uppskrift. Aðrir dálkar sýna efnainnihald miðað við það magn hráefnis.

 
AðgerðHeitiMagnFitaMett.fs.KolvetniSykurTrefjarProteinSaltAskaVatnSummaNr
             999
 SAMTALS:00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 
Mjókka/breikka yfirlit